Şırnak Doğalgaz Boru Hattı Yapım İşi

Toplam 185.107 metre 40 inch 

  • 1 adet alıcı/atıcı kovanı bulunan Serenli Pig İstasyonu (çift yönlü – multi directional), 
  • 1 adet alıcı/atıcı kovanı bulunan Silopi Pig İstasyonu (çift yönlü – multi directional), 
  • 6 adet Hat vanası, 
  • 1 adet Irak Take-off vanası, 
  • 10 inch çapında 1 adet Şırnak Branşmanı Take-off vanası,